kontrollillusjon

Når vi tar en beslutning opplever vi å ha fri vilje. Mye tyder på at den opplevelsen er en illusjon skapt av vår hjerne. Enkelte eksperimentelle målinger (feks. https://doi.org/10.1093/brain/106.3.623) har vist at i det øyeblikket vi opplever at vi tar et (fritt) valg, så er handlingen (som følger av valget) allerede iverksatt.

Dersom vi antar at dette faktisk er tilfellet (uten at vi lar det får noen etiske eller juridiske følger – vi lar jussen og etikken fortsatt basere seg på opplevelsen av en frie vilje), kan vi allikevel hevde at det er vi som tar valget?

Beslutninger fattes i stor grad basert på minner – og så lenge vi regner personlige minner som en vesentlig del av oss selv så spiller det ikke så stor rolle om den frie vilje er en illusjon eller ikke – det likevel 'vi' som tar beslutningen.

Interne minner kan manipuleres (se minnesaus). Dersom eksternt lagrede minner også virker som beslutningsgrunnlag (se intelligence) vil våre beslutninger være sårbare for ytre påvirkninger i en mye større grad enn tidligere (se ringmurråte).

Når vi økende grad overlater ansvaret for våre minner til eksterne aktører, vil vi ikke da også få mindre kontroll? Når vi gjør et tilsynelatende "fritt valg" basert på et beslutningsgrunnlag som vi ikke har kontroll over, er ikke valget vi tar bare vårt eget. Det vil være diverse andre aktørers interesser som kan ha påvirket beslutningsgrunnlaget på ulikt vis.

Ved å gi eksterne aktører tilgang til dine minner og samtidig gi dem mulighet til å påvirke deg, selger du ikke da "sjelen" din? Nå tror ikke jeg på sjelen i en slik forstand at det er noe som kan eksisterer uavhengig av en kropp, men man oppgir integriteten sin. Kan man hevde at man er et individ, dersom valgene styres av noe eksternt? Blir man ikke som en marionett uten vilje?

Man kan jo kanskje tenke at siden den frie vilje er en illusjon, så er individet også en illusjon, og det er det sikkert ikke vanskelig å finne gode argumenter for. Men uansett om individet og den frie vilje skulle vise seg å være en illusjon skapt i vår hjerne eller ikke, så er det illusjoner som jeg mener vi ville vært fattigere uten – jeg tror faktisk ikke jeg er i stand til å forestille meg hvordan jeg ville vært uten.

Send kommentar

Dato: [2017-09-24 Sun]

Forfatter: Thomas Nordli

Created: 2018-06-24 sø. 08:11

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate