surfraw

Jeg trives på kommandolinjen – den deilige lineære uforstyrrede følelsen av kontroll over min "personlige datamaskin" – en verktøykasse med stadig nye verktøy som over tid beherskes bedre, for til slutt å nærmest smelte sammen med selvet.

Kommandotolker-programmet (skallet) lagrer alle kommandoene i en historie-fil. Jeg har også sørget for at hver oppføring i fila tids-stemples. På den måten får jeg en slags superhukommelse som jeg etter hvert har lært meg å utnytte effektivt. Denne hukommelsen har dessverre (og selvfølgelig) mange hull. Disse oppstår f.eks. når jeg bruker et eller annet interaktivt program. Det er hovedsaklig tre interaktive programmer jeg bruker (i tillegg til skallet): editor, epost-klient og nettleser.

De to førstnevnte så har jeg god kontroll på via epost-tjener og versjonskontroll. Selv om mange nettlesere (og tjenester som benyttes via dem) har innebygd egen "superhukommelse", er de i liten grad under min kontroll. At jeg bruker flere forskjellige nettlesere forstørrer problemet ved at en eventuell historikk spres. Av de interaktive programmene jeg bruker, er det altså først og fremst nettleseren som er problemet.

Det er her surfraw kommer inn i blogginnlegget. Dette er et program jeg oppdaget for noen dager siden. Med det kan man effektivt gjøre søk og oppslag i diverse web-baserte tjenester. Resultatet vises i en nettleser, men selve kommandoen gis på kommandolinja. Siden både tjenesten og oppslags-frasen blir oppgitt som argumenter, vil de lagres i skallets historie-fil og dermed bidra til en ennå bedre superhukommelse. Hurra – og en liten takk til Julian Assange, for at han skapte surfraw (som forøvrig står for Shell Users' Revolutionary Front Against the WWW).

Send kommentar

Dato: [2016-12-09 fr.]

Forfatter: Thomas Nordli

Created: 2018-06-24 sø. 08:11

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate